Pembina

PARA PEMBINA

Di awal berdirinya Para Asaatidz adalah Remaja senior dan para Pembina yang ahli yang kebanyakan mereka masih aktif menjadi mahasiswa di berbagai Universitas, mereka antara lain :

 • Ust. Drs. Hasan Syadzili (almarhum)
 • Ust. Drs. Ahmad Zuhdi DH
 • Ust. Abdur Rahmad KA
 • Ust. Abdus Syakur (sedati)
 • Ust. A. Munir, AS
 • Ust. Drs. Ibnu Mundzir

Pada perkembangannya, dan semakin banyaknya peserta kursus maka mereka-mereka yang bergabung menjadi Pembina di Kursus antara lain :

 • Ust. Drs. Abd. Rasyid
 • Ust. Drs. Ali Wafa (almarhum)
 • Ust. Drs. Ali Muaffa
 • Ust. Drs. Jamaluddin
 • Ust. Zainuri Muchsan, BA
 • Ust. Mulyani Taufik
 • Ust. Drs. Ladzi Safoni
 • Ust. Mim Syaiful Hadi, dll..

Sampailah kira-kira secara berurutan pada tahun 1990 – 1993 secara bergelombang kursus menerima Pembina sehingga tercatat kurang lebih 65 Ustadz sampai saat ini.

Staf pengajar Lembaga Kursus Al Quran Al Falah tahun 2017:

 1. Ust. Achmad Munir, BA
 2. Ust. Drs. HM. Ibnu Mundzir
 3. Ust. H. Mulyani Taufiq, MHI
 4. Ust. Drs. H. M. Amrulloh Muzayyin
 5. Ust. Drs. H. M. Mahfudh
 6. Ust. Drs. H. Qosim Ali
 7. Ust. H. M. Hafidl Zainali, SHI
 8. Ust. Drs. H. Farid Achmad
 9. Ust. Drs. H. Sholikun
 10. Ust. Mustajam, SHI
 11. Ust. Drs. H. Khudlori, M.Sy
 12. Ust. Abdullah Wahib,S.Ag.
 13. Ust. Drs. H. M. Imron, SH, MHI
 14. Ust. Drs. H. Zamroni
 15. Ust. Drs. H. Moh. Nurul Qomar
 16. Ust. Drs. Ach. Mujab Sa’id
 17. Ust. H. Moh Zainal Arifin
 18. Ustadzah Dra. Nur Rofiqoh
 19. Ustadzah Dra. Hj. Nur Mahyaroh
 20. Ustadzah Dra. Hj. Liana Sri Wulandari
 21. Ustadzah Dra. Hj. Kholifah
 22. Ustadzah Hj. Mumayyizah, S.Ag, M.Pd
 23. Ust. Mohammad Hanafi, SHI
 24. Ust. Drs. H. M. Choironi
 25. Ust. H. Husnul Adzim, S.Ag
 26. Ust. Mukhtar Ismail,S.Ag
 27. Ustadzah Dra. Mailah
 28. Ustadzah Umi Khafsoh, S.Pd.I
 29. Ust. Drs. H. Ismail Hamid
 30. Ustadzah Hj. Syarifatul Aisyah, S.Ag
 31. Ust. Drs. H. Ikhya Ulumuddin, SH., M.Pd.
 32. Ust. Zaini, S.Ag
 33. Ustadzah Nurfiati, S.Ag
 34. Ustadzah Khurrotul Ainiyah, S.Ag
 35. Ustadzah Dewi Saroh, S.Ag
 36. Ustadzah Mutammimah, S.Ag
 37. Ustadzah Nur Aliyah, S.Ag
 38. Ust. Muhammad Alfan, S.Pd.I
 39. Ustadzah Farida Samsul, S.Pd.I
 40. Ust. Ainul Bazi, S.Sos.I
 41. Ust. Choirul Anam, S.Pd.I
 42. Ust. Muh. Asrussani, S.Pd.I
 43. Ust. H. Su’udi, S.Ag
 44. Ust. M. Sultani, S.Ag
 45. Ust. Abdul Hakam, S.Ag
 46. Ust. M. Kholid Anwar, S.Pd.I
 47. Ustadzah Hj. Nikmatul Lailiyah, M.Pd.I
 48. Ustadzah Hj. Esti Wahyu Dewanti, S.Pd
 49. Ust. M. Choiri
 50. Ustadzah Dwi Nofikasari
 51. Ust. Agus Yulianto, SHI
 52. Ust. Fauzi Fathur Rosi, S.Ag
 53. Ust. Nurul Huda, M.Pd.I
 54. Ust. Ikrom Rijal, Lc. MA
 55. Ust. Ahmad Junaidi, S.Pd.I
 56. Ust. Teungku Syed Ali Afandi
 57. Ustadzah Binti Mutma’innah
 58. Ustadzah Nabila Sari
 59. Ustadzah Hanifah, S.Hum
 60. Ustadzah Kipty Aviatri Martha
 61. Ust. Moksin Pattimura, M.Th.I
 62. Ust. Wahib Akmal, S.Ag
 63. Ust. H. Suyitno, S.Ag
 64. Ustadzah Sri Hayati S.Sos.I
 65. Ust. Kholil, S.Ag
 66. Ustadzah Afiati, S.Hum
 67. Ust. Muhammad Rofiuddin, BA
 68. Ustadzah Fitria Isni Amalia, S.Pd
 69. Ustadzah Nur Cholifah
 70. Ust. Umar Shalahuddin
 71. Ust. Abdulrohim